Đóng
vi

Chúng tôi cam kết sản phẩm sạch, không hàn the, không chất bảo quản

Hotline: 0974 744 655

Cơ sở sản xuất phù trúc An Phúc

Đảm bảo chất lượng

Ý thức được sự quan trọng của vệ sinh, an toàn thực phẩm nên chúng tôi luôn cam kết kiểm soát quy trình sản xuất để tạo ra những sản phẩm phù trúc – váng đậu – tàu hủ ky đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng.

Lựa chọn hạt đậu nành kỹ

Những hạt đậu nành mẩy đều sẽ cho chất lượng bột tốt nhất. Đây là một trong những yếu tố quan trọng làm nên chất lượng phù trúc – váng đậu – tàu hủ ky của chúng tôi.

Nguồn nguyên liệu sạch

Chúng tôi luôn quan tâm đến nguồn gốc của hạt đậu nành. Những vùng trồng đậu nành theo quy trình sạch mới có thể cho ra những hạt đậu nành đảm bảo an toàn theo tiêu chí của chúng tôi.

Sản phẩm của chúng tôi

Chúng tôi cam kết cung cấp  sản phẩm sạch, không hàn the, không chất bảo quản.